ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η RFID ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η τεχνολογία RFID αναπτύσσεται πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων για αυτόματη αναγνώριση στόχων και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας παλμών της ετικέτας RFID είναι μικρός, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μεταφέρουν. Με την ενεργοποίηση μιας παθητικής αναμονής για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και τη χρήση μιας μεθόδου διαίρεσης κώδικα ALOHA με πολλαπλή πρόσβαση για την αποφυγή συγκρούσεων, διασώζει τελικά τη διαδραστική απόκριση σε σεισμό, πράγμα που βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αναζήτησης και διάσωσης.

Χρήση τεχνολογίας RFID

Παραδοσιακά, χρησιμοποιούμε RFID για να αναγνωρίσουμε τα ζώα και τα αυτοκίνητα. Στην εποχή του διαδικτύου, η RFID έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της εφοδιαστικής και της διαχείρισης της προσφοράς, της κατασκευής και της συναρμολόγησης, του χειρισμού των αποσκευών των αεροπορικών εταιρειών, της επεξεργασίας ταχυδρομικών / express parcel, της παρακολούθησης εγγράφων / της διαχείρισης της βιβλιοθήκης.

Στο μέλλον, οι εφαρμογές RFID θα είναι όλο και πιο διαδεδομένες. Θα υπάρξει ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών, κυβερνήσεων και οργανισμών που αναζητούν την τεχνολογία για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού, των αγαθών και των προϊόντων, όχι μόνο από τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά έως τα ηλεκτρονικά προϊόντα αυτοκινήτων, αλλά και από την εκμετάλλευση ή τον κατασκευαστή έως τον καταναλωτή και τη χρήση . Ομοίως, η τοποθέτηση και η συντήρηση έργων μεγάλης κλίμακας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως οι μεταφορές και οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Το επόμενο θα είναι η εμφάνιση λύσεων RFID για την παροχή διαδρομής ελέγχου για τις διάφορες περιοχές.