Ποιες είναι οι συνηθέστερες χρήσεις για τους αναγνώστες έξυπνων καρτών;

Οι συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών διατίθενται είτε σε επαφή είτε σε επαφή χωρίς επαφή ή σε συνδυασμό μοντέλων επαφής και επαφών.

Οι επαφές ανάγνωσης έξυπνων καρτών απαιτούν την εισαγωγή της κάρτας στον αναγνώστη με το χέρι από τον χρήστη. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται συνήθως για εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ασφάλεια, όπως τα κυβερνητικά αναγνωριστικά στοιχεία, οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, τα αναγνωριστικά πανεπιστημιουπόλεων, η ασφάλεια του δικτύου, οι αυτόματες πωλήσεις, τα σχέδια γεύματος, η πίστη, τα ηλεκτρονικά μετρητά και οι κάρτες υγείας.

Οι αναγνώστες επαφής χωρίς έξυπνες κάρτες λειτουργούν με ραδιοσυχνότητα που επικοινωνεί όταν η κάρτα πλησιάζει τον αναγνώστη. Η κάρτα δεν πρέπει φυσικά να τοποθετηθεί πάνω ή μέσα στον πραγματικό αναγνώστη. Οι αναγνώστες επαφής χωρίς κάρτες προσφέρουν την πρόσθετη ευκολία και την ταχύτητα που δεν χρειάζεται να εισάγετε την κάρτα σε έναν αναγνώστη. Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές για συσκευές ανάγνωσης κάρτας χωρίς επαφή περιλαμβάνουν πρόσβαση σε πόρτα και εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά διαβατήρια, στάθμευση, αυτόματη πώληση εισιτηρίων και χρεώσεις για τα λεωφορεία.