Εφαρμογές ανάγνωσης καρτών RFID

Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις των συσκευών ανάγνωσης RFID. Εάν ταξινομούνται με τη μέθοδο της επικοινωνίας, μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: την προτεραιότητα του αναγνώστη και την προτεραιότητα της ετικέτας. Η προτεραιότητα του αναγνώστη (RTF) σημαίνει ότι ο αναγνώστης στέλνει πρώτα την ενέργεια RF και τις εντολές στην ετικέτα. Η ετικέτα αποκρίνεται στην εντολή που αποστέλλεται από τον αναγνώστη μόνο αφού ενεργοποιηθεί και λάβει την πλήρη εντολή αναγνώστη. Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα. Η Προτεραιότητα των ετικετών (TTF) σημαίνει ότι για συστήματα παθητικής ετικέτας, ο αναγνώστης μεταδίδει μόνο αμερόληπτη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ίσου πλάτους. Αφού ενεργοποιηθεί η ετικέτα, οι πληροφορίες των δεδομένων ετικέτας αναδιπλώνονται. Κατηγοριοποιημένη με την κατεύθυνση μετάδοσης, η RFID διαβάζει την πλήρη αμφίδρομη λειτουργία όταν λειτουργεί το σύστημα RFID

Επιτρέπει στις ετικέτες και στους αναγνώστες να μεταφέρουν πληροφορίες αμφίδρομα ταυτόχρονα. Ο τρόπος ημι-αμφίδρομης επικοινωνίας σημαίνει ότι το σύστημα RFID επιτρέπει μόνο στον αναγνώστη να μεταδίδει εντολές ή πληροφορίες στην ετικέτα ταυτόχρονα ή η ετικέτα επιστρέφει πληροφορίες στον αναγνώστη. Διαβαθμισμένο κατά τρόπο εφαρμογής, μπορεί να χωριστεί σε σταθερούς αναγνώστες, φορητούς αναγνώστες, ενσωματωμένους αναγνώστες και αρθρωτούς αναγνώστες.

Εφαρμογές αναγνώστη καρτών RFID

Οι εφαρμογές ανάγνωσης καρτών RFID εμφανίζονται συνεχώς από πολλές εταιρείες που αναζητούν την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID. Ο αναγνώστης RFID καρτών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε εφαρμογές μάρκετινγκ όπως διαφημιστικές αφίσες, έξυπνα αντικείμενα και διαδραστικές εμπειρίες μάρκας / στοιχείου. Οι πιο χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για HF RFID είναι εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, εφαρμογές μεταφοράς δεδομένων και ορισμένες εφαρμογές έκδοσης εισιτηρίων.