Διανομέας κάρτας συστήματος διαχείρισης στάθμευσης CRT-591-n

Ο διανομέας καρτών CRT-591-N της CREATOR για το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης, η υποστήριξη IC / RFID κάρτα και η ανάγνωση και εγγραφή καρτών μαγνητικής ταινίας hi-co / lo-co, η διαχείριση της ασφάλειας του κιβωτίου και του κιβωτίου, ο διανομέας καρτών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και Παρακολουθήστε τις πληροφορίες όπως η κατάσταση του οχήματος για την είσοδο και την έξοδο, την κατάσταση της πύλης φραγμού κ.ο.κ. Ταυτόχρονα, η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να μεταφερθεί από πελάτη σε διακομιστή εφαρμογών και διακομιστή βάσης δεδομένων, να εξυπηρετεί μεγάλης κλίμακας και περίπλοκη απαίτηση εφαρμογής. Το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης έχει ισχυρή λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων.

 card dispenser CRT-591-N