Δημιουργός θα λάβει μέρος σε IBEX στη Βομβάη, Ινδία, 19−21 Ιανουαρίου 2017.

Creatorwilltakepartinthefamousexpo---IBEXinMumbai,India,19−21January,2017.ItisourgreathonortoletyouknowmoreaboutCreatorandCRT

brandproducts-variouscardreaderscarddispensersandcashacceptorofhighquality. Alsowewilllaunchournew προϊόντα.

Warmlywelcometovisitusatbooth! Webelieveyoucanaccomplishagreatsuccessinabriefstay!
INTERNATIONALBANKINGEXPO-IBEXINDIA2017
Add:MMRDAGrounds, Bandrakurlacomplex, Μουμπάι, Ινδία
BoothNo:D408
Ημερομηνία: 19 — 21January, 2017