Ο δημιουργός συνεχίζει να εργάζεται στις 20 Φεβρουαρίου

Ο δημιουργός συνεχίζει να εργάζεται στις 20 Φεβρουαρίου με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για να πραγματοποιήσει την παραγωγή και τις επιχειρήσεις με ασφαλή και τακτικό τρόπο.

Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση κάποιων παραγγελιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θα το λύσουμε το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την υποστήριξή σας.

阿里巴巴111