Ο δημιουργός προσφέρει αναγνώστες καρτών ποιότητας

Τα προϊόντα CREATOR εφαρμόστηκαν ευρέως σε πολλούς τομείς όπως η χρηματοδότηση, η τηλεπικοινωνία, το πετρέλαιο, το λιανικό εμπόριο, οι ασφαλίσεις, οι μεταφορές και η ψυχαγωγία κλπ.

Το CREATOR προσφέρει υψηλής ποιότητας αναγνώστες καρτών κινητής τηλεφωνίας, αναγνώστες έξυπνων καρτών, διανομέων καρτών και επικυρωτές λογαριασμών. Διατίθενται όλες οι διαμορφώσεις για όλα τα προϊόντα OEM, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των τυποποιημένων μονάδων καθώς και της ανάπτυξης νέων μοντέλων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές προϊόντων που απαιτούν οι πελάτες.

9999999