ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- May 21, 2018 -

Ένα ζευγάρι:Το Emirates ID διανέμει 100.000 αναγνώστες καρτών ταυτότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Επόμενη:Λύση πληρωμής κιβωτίων από τη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών δημιουργού