ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Η CREATOR ειδικεύτηκε σε χειροκίνητο / μηχανοκίνητο αναγνώστη / συγγραφέα καρτών, εκτυπωτή / εκτυπωτή καρτών για πολλά χρόνια. Ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία προϊόντων:

`motorized card reader)B.png